Terviseuuringud

Eesti Haigekassa, Tartu Ülikooli Kliinikumi meestekliinik ja Tervise Arengu Instituut käivitasid aprilli lõpuni kestva Eesti meeste tervise pilootuuringu, mille tulemusena valmib meeste terviseraport. Piloodi tulemusena soovitakse leida töötavaid lahendusi, kuidas meeste tervist parandada. Pilootprojektis tagatakse tasuta terviskontroll kuni 3200 mehele vanuses 40-49, kellele ei ole aasta jooksul tehtud põhjalikke terviseuuringuid. Haigekassa ja meestekliiniku hinnangul on tegemist vanusevahemikuga, kus esimesed terviseprobleemid hakkavad endast märku andma, kuid kus on veel võimalik elustiili muutustega oma tervise heaks palju ära teha.

Tasuta tervisekontrolli on võimalik registreeruda Pikema Sõpruse Päeva kodulehel, elektroonilisel registreerimisvormil meestekliiniku kodulehel või saates meili aadressil: meestekliinik@kliinikum.ee
Tasuta uuringutes osalemine eeldab eelnevat küsimustiku ja uuringu nõusolekulehe täitmist. Täpse uuringuaja ja -koha suhtes lepitakse kokku telefoni teel. Registreerimisel palun täpsustada oma elukoht!

HOIA END KURSIS

Hoia end kursis ka jooksva infoga, selleks sisesta oma e-posti aadress ja saa osa Pikema Sõpruse Päeva olulistest arengutest.

Täname liitumast!